Connect with us

Hi, what are you looking for?

culture

ซีรีส์วาย หรือ boy’s love เป็นที่นิยมมากขึ้นทุกวันจนแทบจะกลายเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมกระแสหลักไปแล้วสำหรับวงการบันเทิงไทย และความทรงพลังของวัฒนธรรมนี้ย่อมมาพร้อมกับการส่งต่อค่านิยมบางอย่างไปในสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ซีรีส์วายไทยมักถูกวิพากษ์วิจารณ์เสมอ เช่นการเสนอภาพการข่มขืน / ล่วงละเมิดทางเพศ หรือการให้ความรู้ผิดๆ เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ ฯลฯ  ยกตัวอย่างฉากที่มีปัญหา เช่น ฉากผลักลงเตียงแล้วปลุกปล้ำ จากเรื่อง รักออกเดิน Make It Right The Series ที่ออกอากาศในปี...

culture

จากการสำรวจซีรีส์วายไทยที่ออกอากาศในปี 2020 และต้นปี 2021 บนแพลตฟอร์มไลน์ทีวี ทั้งหมด 13 เรื่อง พบว่าเกือบทั้งหมดยังคงเสนอภาพของชายแท้ที่รักกัน และทั้ง 100% จะต้องมีฝ่ายหนึ่งที่ดูแมนกว่าอีกฝ่าย ซึ่งที่ผ่านมามักจะเสนอผ่านโครงสร้างแบบร่างสูง-ร่างบาง แต่สำหรับซีรีส์วายที่สำรวจนี้ มี 8 เรื่องที่ยังคงใช้โครงสร้างแบบนี้ โดยอีก 4 เรื่องไม่ได้เสนอความต่างของรูปร่างที่ชัดเจนขนาดนั้น และน่าสนใจที่ 4 เรื่องนี้ล้วนประสบความสำเร็จในวงกว้างด้วย  ในการเสนอภาพความเป็นชายนั้น...

culture

sexual consent หรือ ‘ความยินยอมพร้อมใจในการมีเพศสัมพันธ์’ เป็นประเด็นที่มีดราม่าอยู่แทบจะตลอดเวลา และในการถกเถียงแต่ละครั้งก็สะท้อนชัดเจนว่าคนในสังคมยังมีเส้นแบ่งที่แตกต่างกันไม่น้อยระหว่างการยินยอมพร้อมใจกับไม่ยินยอมพร้อมใจที่จะมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงยังมีอีกหลายคำถามที่แม้แต่ระหว่างคนที่กำลังจะมีเซ็กส์กันก็ยังเห็นไม่ตรงกัน ขณะที่การถกเถียงเกิดขึ้นแล้วดับไป เซ็กส์ที่ปราศจากความยินยอมพร้อมใจก็ยังเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะด้วยความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน มายาคติส่วนบุคคล หรือเหตุปัจจัยอื่นๆ Rocket Media Lab จึงทำแบบสอบถามขึ้นเพื่อสำรวจว่าบุคคลทั่วไปมีความคิดเห็นหรือความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไรบ้าง เพื่อนำไปสู่การเปิดพื้นที่พูดคุยเกี่ยวกับ sexual consent และประเด็นแวดล้อมให้กว้างขวางขึ้น จากการเผยแพร่แบบสอบถามทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์-16 มีนาคม...

culture

ปัจจุบันใน 196 ประเทศทั่วโลก มี 44 ประเทศที่ยังมีกษัตริย์ หรือคิดเป็น 22% โดย 13 ประเทศอยู่ในเอเชีย 12 ประเทศอยู่ในยุโรป 10 ประเทศอยู่ในอเมริกาเหนือ 6 ประเทศอยู่ในโอเชียเนีย และ 3 ประเทศอยู่ในแอฟริกา จากการสำรวจพิธีการมอบปริญญาบัตรในประเทศที่มีกษัตริย์ พบว่า ประเทศที่สถาบันกษัตริย์/ราชวงศ์ เกี่ยวข้องโดยตรงกับพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมี...

culture

สำรวจประเทศที่มีกษัตริย์ เขารับปริญญากันยังไง พบไทยเข้มงวดกับการแต่งกายมากที่สุด ส่วนประเทศมุสลิมในแถบตะวันออกกลาง แม้ต้องสวมครุยหรือฮิญาบ แต่สามารถแต่งหน้า ทำผม สวมเครื่องประดับได้ค่อนข้างเสรี และสามารถพกโทรศัพท์มือถือเข้างานได้ แถมญาติยังเข้าได้ด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใกล้เคียง อย่างมาเลเซีย บรูไน และภูฏาน ยังพบว่า มาเลเซียและบรูไน ที่กษัตริย์เสด็จด้วยพระองค์เอง ผู้เข้ารับปริญญาก็สามารถแต่งหน้า ทำผม สวมเครื่องประดับได้ค่อนข้างเสรีและสามารถพกโทรศัพท์มือถือเข้างานได้ แถมญาติยังเข้าได้ด้วย  ส่วนภูฏาน มีความใกล้เคียงกับประเทศไทยมากที่สุด คือ...