Connect with us

Hi, what are you looking for?

politics

อบจ. ที่สามารถจัดซื้อวัคซีนทางเลือกได้ เกือบทั้งหมดเป็น อบจ. ที่มีเงินสะสมจำนวนมาก อยู่ในลำดับต้นๆ ของประเทศ อันทำให้เกิดคำถามตามมาว่าการจัดการบริหารวัคซีนด้วยวิธีการนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่

database

จากการปลดล็อกให้องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณจากเงินสะสมจัดซื้อวัคซีนทางเลือกเองได้ หากดูเฉพาะในส่วนของ อบจ. จะพบว่ามี อบจ. 57 จังหวัดที่มีการตั้งงบฯ เพื่อจัดซื้อวัคซีนทางเลือก และมี อบจ. 19 จังหวัดที่ไม่ปรากฏว่ามีการตั้งงบฯ ซื้อวัคซีนทางเลือก  ขณะที่ อบจ. ที่มีเงินสะสมน้อยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม อบจ.ที่ยังไม่ปรากฏการจัดตั้งงบฯ ซื้อวัคซีนทางเลือก แม้กระนั้น อบจ.ที่ตั้งงบฯ ซื้อวัคซีนทางเลือกที่มีสัดส่วนมากเมื่อเทียบกับเงินสะสมที่มีอยู่ ก็มักเป็น อบจ. ที่ไม่ได้อยู่ในอันดับ...

politics

ปี 2020 งบฯ การทหารในระดับโลกนั้นมีจำนวนสูงถึง 1,981 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2019 ถึง 2.6% ประเทศไทยใช้งบการทหารติดอันดับที่ 27 ของโลก และมีกำลังพลสูงเป็นอันดับที่ 9 ของเอเชีย

politics

ในประเด็นเรื่องสัดส่วนชาย-หญิง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ. ปี 2563 ในครั้งนี้ จากข้อมูลของ Rocket Media Lab บริษัททำงานด้านข้อมูลเพื่อการสื่อสารมวลชน พบว่า จากจำนวนผู้สมัครนายก อบจ. ทั่วประเทศ ทั้งหมด 332 คน มีผู้สมัครเพศชาย  283 คน คิดเป็น 85.24% และผู้สมัครเพศหญิง...

database

เดือนมกราคมปี 2021 ถือได้ว่าเป็นการครบรอบ 1 ปีที่ประเทศไทยยังต้องต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 Rocket Media Lab ได้จัดทำข้อมูลประเด็นดราม่าโควิด-19 ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดีย ในตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา (จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2021) เพื่อทำให้เห็นภาพรวมของการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมในเรื่องโควิด-19 ของไทยว่าแท้ที่จริงแล้ว การจัดการวิกฤตในครั้งนี้ ประเทศไทยในฐานะที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก แต่ก็ยังมิวายเกิดดราม่ารายวันนั้น ดราม่าที่เกิดขึ้นเป็นเพราะสิ่งใด เกิดจากประเด็นใด...

culture

ปัจจุบันใน 196 ประเทศทั่วโลก มี 44 ประเทศที่ยังมีกษัตริย์ หรือคิดเป็น 22% โดย 13 ประเทศอยู่ในเอเชีย 12 ประเทศอยู่ในยุโรป 10 ประเทศอยู่ในอเมริกาเหนือ 6 ประเทศอยู่ในโอเชียเนีย และ 3 ประเทศอยู่ในแอฟริกา จากการสำรวจพิธีการมอบปริญญาบัตรในประเทศที่มีกษัตริย์ พบว่า ประเทศที่สถาบันกษัตริย์/ราชวงศ์ เกี่ยวข้องโดยตรงกับพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมี...

culture

สำรวจประเทศที่มีกษัตริย์ เขารับปริญญากันยังไง พบไทยเข้มงวดกับการแต่งกายมากที่สุด ส่วนประเทศมุสลิมในแถบตะวันออกกลาง แม้ต้องสวมครุยหรือฮิญาบ แต่สามารถแต่งหน้า ทำผม สวมเครื่องประดับได้ค่อนข้างเสรี และสามารถพกโทรศัพท์มือถือเข้างานได้ แถมญาติยังเข้าได้ด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใกล้เคียง อย่างมาเลเซีย บรูไน และภูฏาน ยังพบว่า มาเลเซียและบรูไน ที่กษัตริย์เสด็จด้วยพระองค์เอง ผู้เข้ารับปริญญาก็สามารถแต่งหน้า ทำผม สวมเครื่องประดับได้ค่อนข้างเสรีและสามารถพกโทรศัพท์มือถือเข้างานได้ แถมญาติยังเข้าได้ด้วย  ส่วนภูฏาน มีความใกล้เคียงกับประเทศไทยมากที่สุด คือ...

politics

แม้ว่าโลกจะรู้จักโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในช่วงเดือนธันวาคม 2019 สำหรับในประเทศไทยเอง เริ่มมีการตื่นตัวในเรื่องโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในช่วงเดือนมกราคม 2020 ก่อนที่องค์การอนามัยโรคจะประกาศให้โรคโควิด-19 ที่เกิดจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้เป็นการระบาดใหญ่ (Pandemic) ในเดือนมีนาคม 2020 ในเดือนมกราคมปีนี้ (2021) จึงถือได้ว่าเป็นการครบรอบ 1 ปีที่ประเทศไทยยังต้องต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 Rocket Media Lab ซึ่งทำงานด้านข้อมูลเพื่อการสื่อสารมวลชน ได้จัดทำข้อมูลประเด็นดราม่าโควิด-19...

More Posts