Connect with us

Hi, what are you looking for?

economy

แนวโน้มทั่วโลกดูเหมือนว่ารัฐจะมุ่งให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่ไรเดอร์มากขึ้น ขณะที่ไทยนั้น ไรเดอร์ยังเป็นเพียงพาร์ทเนอร์และไร้ซึ่งสวัสดิการและความคุ้มครองที่เหมาะสม

economy

สำรวจความต้องการของไรเดอร์ส่งอาหารทั่วประเทศ 1,136 คน พบว่าสวัสดิการที่ไรเดอร์ต้องการมากที่สุด คือ ‘เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ’

politics

รัฐสภาไทยเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรวมทั้งหมด 44 ครั้ง โดยจบลงด้วยการลงมติไว้วางใจ 36 ครั้ง และไม่ได้มีการลงมติด้วยเหตุต่างๆ 8 ครั้ง ซึ่งถือได้ว่าไม่เคยมีการลงมติไม่ไว้วางใจแม้แต่ครั้งเดียว

database

สำรวจข้อมูลย้อนหลังในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล จากช่วงหลังการรัฐประหารของ รสช. ในปี 2534 จนนำมาสู่การจัดการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2535 และได้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งก็คือรัฐบาลภายใต้การนำของ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี อันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประชาธิปไตยเริ่มจะเบ่งบานอีกครั้ง จนมาถึงรัฐบาลปัจจุบันภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ก.ย. 2564) มีรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงไหนถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจบ้าง ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ อ่านบทวิเคราะห์ที่ https://rocketmedialab.co/censure-debate

Database

database

Rocket Media Lab จัดทำแบบสำรวจไรเดอร์ส่งอาหารขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2564 ทั้งในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล รวมไปถึงในจังหวัดอื่นๆ ทั้ง ศรีสะเกษ เชียงใหม่ พิษณุโลก สงขลา และทางออนไลน์ รวม 1,136 คน เพื่อสำรวจการทำงาน สวัสดิการที่ต้องการ ฯลฯ ผลที่ได้มีดังนี้ ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ อ่านรายงานได้ที่ https://rocketmedialab.co/rider/

Politics

politics

อบจ. ที่สามารถจัดซื้อวัคซีนทางเลือกได้ เกือบทั้งหมดเป็น อบจ. ที่มีเงินสะสมจำนวนมาก อยู่ในลำดับต้นๆ ของประเทศ อันทำให้เกิดคำถามตามมาว่าการจัดการบริหารวัคซีนด้วยวิธีการนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่

politics

สำรวจความสัมพันธ์ทางการทหารไทย-สหรัฐ ผ่านการจัดซื้อยุทโธปกรณ์และเงินสนับสนุนทางการทหารที่ผ่านมา

politics

ปี 2020 งบฯ การทหารในระดับโลกนั้นมีจำนวนสูงถึง 1,981 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2019 ถึง 2.6% ประเทศไทยใช้งบการทหารติดอันดับที่ 27 ของโลก และมีกำลังพลสูงเป็นอันดับที่ 9 ของเอเชีย

environment

environment

จากปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในทุกๆ ปี เราจึงลองหาคำตอบว่าสำหรับคนกรุงเทพฯ ที่ได้สูดฝุ่นเข้าไปในแต่ละวัน เมื่อลองเทียบกับปริมาณการสูบบุหรี่แล้วจะได้จำนวนเท่าไร โดยค่าฝุ่นที่ยกมานี้ อ้างอิงจากเว็บไซต์ The World Air Quality Index Project ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และได้นำมาเปรียบเทียบกับปริมาณการสูบบุหรี่ตามทฤษฎีของ Dr. Richard A. Muller...

environment

เดือนที่กรุงเทพฯ อากาศเลวร้ายเต็มไปด้วยฝุ่นพิษมากที่สุดในปี 2020 ก็คือเดือนมกราคม

Culture

culture

การต่อสู้เพื่อให้ได้รับความเสมอภาคกับเพศอื่นๆ ในฐานะพลเมืองคนหนึ่งที่มีความเท่าเทียมกัน

culture

ซีรีส์วาย หรือ boy’s love เป็นที่นิยมมากขึ้นทุกวันจนแทบจะกลายเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมกระแสหลักไปแล้วสำหรับวงการบันเทิงไทย และความทรงพลังของวัฒนธรรมนี้ย่อมมาพร้อมกับการส่งต่อค่านิยมบางอย่างไปในสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ซีรีส์วายไทยมักถูกวิพากษ์วิจารณ์เสมอ เช่นการเสนอภาพการข่มขืน / ล่วงละเมิดทางเพศ หรือการให้ความรู้ผิดๆ เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ ฯลฯ  ยกตัวอย่างฉากที่มีปัญหา เช่น ฉากผลักลงเตียงแล้วปลุกปล้ำ จากเรื่อง รักออกเดิน Make It Right The Series ที่ออกอากาศในปี...

culture

sexual consent หรือ ‘ความยินยอมพร้อมใจในการมีเพศสัมพันธ์’ เป็นประเด็นที่มีดราม่าอยู่แทบจะตลอดเวลา และในการถกเถียงแต่ละครั้งก็สะท้อนชัดเจนว่าคนในสังคมยังมีเส้นแบ่งที่แตกต่างกันไม่น้อยระหว่างการยินยอมพร้อมใจกับไม่ยินยอมพร้อมใจที่จะมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงยังมีอีกหลายคำถามที่แม้แต่ระหว่างคนที่กำลังจะมีเซ็กส์กันก็ยังเห็นไม่ตรงกัน ขณะที่การถกเถียงเกิดขึ้นแล้วดับไป เซ็กส์ที่ปราศจากความยินยอมพร้อมใจก็ยังเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะด้วยความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน มายาคติส่วนบุคคล หรือเหตุปัจจัยอื่นๆ Rocket Media Lab จึงทำแบบสอบถามขึ้นเพื่อสำรวจว่าบุคคลทั่วไปมีความคิดเห็นหรือความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไรบ้าง เพื่อนำไปสู่การเปิดพื้นที่พูดคุยเกี่ยวกับ sexual consent และประเด็นแวดล้อมให้กว้างขวางขึ้น จากการเผยแพร่แบบสอบถามทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์-16 มีนาคม...

Future

future

ภาพรวมของประเทศ การฉีดวัคซีนครบทั้งสองเข็มอยู่ที่ 513,454 คน คิดเป็น 0.78% ของประชากรทั้งประเทศ (ณ 10 พ.ค. 64)

database

จากกระแสในโซเชียลมีเดียที่คนรุ่นใหม่รู้สึกหมดหวังต่อการบริหารประเทศ จนเกิดประเด็นการชักชวนกันย้ายไปอยู่ต่างประเทศ ตามมาด้วยการสร้างกรุ๊ปในเฟซบุ๊กชื่อ ‘ย้ายประเทศกันเถอะ’ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยมีสมาชิกในกรุ๊ปกว่า 7 แสนคนภายในเวลา 3 วันที่ก่อตั้งกรุ๊ป (ก่อนที่ต่อมาจะเปลี่ยนชื่อกรุ๊ปเป็น ‘โยกย้าย มาส่ายสะโพกโยกย้าย’) และได้รับการพูดถึงทั้งในสื่อและโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมาก ทั้งยังมีการตั้งกรุ๊ปเฉพาะของกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่อยากย้ายประเทศ เช่น หมอ พยาบาล วิศวกร จากความนิยมในการตั้งกระทู้ในกรุ๊ป ‘ย้ายประเทศกันเถอะ’ พบว่าประเทศที่ได้รับการกล่าวถึงมีทั้งสหรัฐอเมริกา ประเทศในโซนยุโรปอย่างเยอรมนี...

economy

เช็กค่าแรงขั้นต่ำ ค่าครองชีพ ภาษี และเงินที่ต้องจ่ายให้แก่รัฐเพื่อสวัสดิการสังคมในประเทศสุดฮิต หลังกระแส #ย้ายประเทศกันเถอะ