Connect with us

Hi, what are you looking for?

culture

สำรวจแบบเรียนสังคมศึกษาชั้น ป.6 : แบบอย่างที่ดีคือใคร มีเรื่อง 14 ตุลา 6 ตุลาไหม อะไรคือมารยาทหรือวัฒนธรรมไทยที่ดี และไปม็อบได้หรือเปล่า

environment

แม้จะเปิดเวที COP26 คุยกันเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม มีผู้นำประเทศเดินทางไปร่วมประชุมเกือบครบ แต่เมื่อต้องร่วมลงนามในข้อตกลงสำคัญๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการกำหนดนโยบายประเทศ แต่ปรากฏว่าประเทศที่เป็นตัวหลักในการแก้ปัญหานั้นๆ ได้กลับไม่ลงนามเสียอย่างนั้น Rocket Media Lab ชวนไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นในการประชุม COP26 แล้วประเทศไหนบ้างที่ลงนาม และไม่ลงนาม

politics

สำรวจไทม์ไลน์และช่องทางการผลักดันกฎหมายการสมรสของคู่รักเพศเดียวกันทั่วโลก นอกจากใช้กระบวนการทางศาลแล้วไปทางไหนได้อีก

economy

บุหรี่ไฟฟ้ากลับมาเป็นประเด็นที่พูดถึงอีกครั้งเมื่อต้นเดือนตุลาคม 2564 จากการแสดงความเห็นของนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ที่ให้สัมภาษณ์สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ว่า ตนเองกำลังศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า เพราะมองว่าการทำให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายจะสามารถลดอันตรายแก่ผู้สูบได้ พร้อมระบุว่าเครื่องยาสูบที่เป็นไฟฟ้าถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ 67 ประเทศทั่วโลกมีการยอมรับบุหรี่ไฟฟ้าแล้ว นอกจากนี้ยังหยิบยกเหตุผลว่า เนื่องจากโรงงานยาสูบและผู้ปลูกยาสูบเองก็มีรายได้ลดลง เนื่องจากคนนิยมไปสูบบุหรี่นำเข้า หรือบุหรี่ที่ลักลอบนำเข้ามา แต่ต่อมานายสาธิต วงศ์หนองเตย รมช.กระทรวงสาธารณสุขออกมาปฏิเสธว่า รัฐบาลไม่มีนโยบายให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย...

Database

database

ในการประชุม COP26 หรือการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 ณ เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร มีการหารือและร่วมลงนามในข้อตกลงหลายฉบับ Rocket Media Lab ลองหยิบข้อตกลงใหญ่ๆ 4 เรื่องมาดูในรายละเอียดว่ามีประเทศใดลงนามหรือไม่ลงนามบ้าง พร้อมข้อมูลสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศนั้นๆ รวมถึงปีเป้าหมายที่แต่ละประเทศประกาศว่าจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้สำเร็จ อ่านรายงานได้ที่ https://rocketmedialab.co/cop26

Politics

politics

รัฐสภาไทยเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรวมทั้งหมด 44 ครั้ง โดยจบลงด้วยการลงมติไว้วางใจ 36 ครั้ง และไม่ได้มีการลงมติด้วยเหตุต่างๆ 8 ครั้ง ซึ่งถือได้ว่าไม่เคยมีการลงมติไม่ไว้วางใจแม้แต่ครั้งเดียว

politics

อบจ. ที่สามารถจัดซื้อวัคซีนทางเลือกได้ เกือบทั้งหมดเป็น อบจ. ที่มีเงินสะสมจำนวนมาก อยู่ในลำดับต้นๆ ของประเทศ อันทำให้เกิดคำถามตามมาว่าการจัดการบริหารวัคซีนด้วยวิธีการนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่

database

จากการปลดล็อกให้องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณจากเงินสะสมจัดซื้อวัคซีนทางเลือกเองได้ หากดูเฉพาะในส่วนของ อบจ. จะพบว่ามี อบจ. 57 จังหวัดที่มีการตั้งงบฯ เพื่อจัดซื้อวัคซีนทางเลือก และมี อบจ. 19 จังหวัดที่ไม่ปรากฏว่ามีการตั้งงบฯ ซื้อวัคซีนทางเลือก  ขณะที่ อบจ. ที่มีเงินสะสมน้อยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม อบจ.ที่ยังไม่ปรากฏการจัดตั้งงบฯ ซื้อวัคซีนทางเลือก แม้กระนั้น อบจ.ที่ตั้งงบฯ ซื้อวัคซีนทางเลือกที่มีสัดส่วนมากเมื่อเทียบกับเงินสะสมที่มีอยู่ ก็มักเป็น อบจ. ที่ไม่ได้อยู่ในอันดับ...

environment

environment

เทียบสถานการณ์ป่าไม้ในประเทศไทยกับอีก 133 ประเทศที่ลงนามในปฏิญญากลาสโกว์ของผู้นําด้านป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในการประชุม COP26

environment

จากปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในทุกๆ ปี เราจึงลองหาคำตอบว่าสำหรับคนกรุงเทพฯ ที่ได้สูดฝุ่นเข้าไปในแต่ละวัน เมื่อลองเทียบกับปริมาณการสูบบุหรี่แล้วจะได้จำนวนเท่าไร โดยค่าฝุ่นที่ยกมานี้ อ้างอิงจากเว็บไซต์ The World Air Quality Index Project ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และได้นำมาเปรียบเทียบกับปริมาณการสูบบุหรี่ตามทฤษฎีของ Dr. Richard A. Muller...

environment

เดือนที่กรุงเทพฯ อากาศเลวร้ายเต็มไปด้วยฝุ่นพิษมากที่สุดในปี 2020 ก็คือเดือนมกราคม

Culture

culture

ซีรีส์วาย หรือ boy’s love เป็นที่นิยมมากขึ้นทุกวันจนแทบจะกลายเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมกระแสหลักไปแล้วสำหรับวงการบันเทิงไทย และความทรงพลังของวัฒนธรรมนี้ย่อมมาพร้อมกับการส่งต่อค่านิยมบางอย่างไปในสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ซีรีส์วายไทยมักถูกวิพากษ์วิจารณ์เสมอ เช่นการเสนอภาพการข่มขืน / ล่วงละเมิดทางเพศ หรือการให้ความรู้ผิดๆ เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ ฯลฯ  ยกตัวอย่างฉากที่มีปัญหา เช่น ฉากผลักลงเตียงแล้วปลุกปล้ำ จากเรื่อง รักออกเดิน Make It Right The Series ที่ออกอากาศในปี...

culture

จากการสำรวจซีรีส์วายไทยที่ออกอากาศในปี 2020 และต้นปี 2021 บนแพลตฟอร์มไลน์ทีวี ทั้งหมด 13 เรื่อง พบว่าเกือบทั้งหมดยังคงเสนอภาพของชายแท้ที่รักกัน และทั้ง 100% จะต้องมีฝ่ายหนึ่งที่ดูแมนกว่าอีกฝ่าย ซึ่งที่ผ่านมามักจะเสนอผ่านโครงสร้างแบบร่างสูง-ร่างบาง แต่สำหรับซีรีส์วายที่สำรวจนี้ มี 8 เรื่องที่ยังคงใช้โครงสร้างแบบนี้ โดยอีก 4 เรื่องไม่ได้เสนอความต่างของรูปร่างที่ชัดเจนขนาดนั้น และน่าสนใจที่ 4 เรื่องนี้ล้วนประสบความสำเร็จในวงกว้างด้วย  ในการเสนอภาพความเป็นชายนั้น...

culture

sexual consent หรือ ‘ความยินยอมพร้อมใจในการมีเพศสัมพันธ์’ เป็นประเด็นที่มีดราม่าอยู่แทบจะตลอดเวลา และในการถกเถียงแต่ละครั้งก็สะท้อนชัดเจนว่าคนในสังคมยังมีเส้นแบ่งที่แตกต่างกันไม่น้อยระหว่างการยินยอมพร้อมใจกับไม่ยินยอมพร้อมใจที่จะมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงยังมีอีกหลายคำถามที่แม้แต่ระหว่างคนที่กำลังจะมีเซ็กส์กันก็ยังเห็นไม่ตรงกัน ขณะที่การถกเถียงเกิดขึ้นแล้วดับไป เซ็กส์ที่ปราศจากความยินยอมพร้อมใจก็ยังเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะด้วยความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน มายาคติส่วนบุคคล หรือเหตุปัจจัยอื่นๆ Rocket Media Lab จึงทำแบบสอบถามขึ้นเพื่อสำรวจว่าบุคคลทั่วไปมีความคิดเห็นหรือความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไรบ้าง เพื่อนำไปสู่การเปิดพื้นที่พูดคุยเกี่ยวกับ sexual consent และประเด็นแวดล้อมให้กว้างขวางขึ้น จากการเผยแพร่แบบสอบถามทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์-16 มีนาคม...

Future

database

สำรวจน้ำประปาประเทศที่ใกล้เคียงกับไทยในมิติต่างๆ ดื่มได้-ไม่ได้ ถ้าต้องซื้อน้ำดื่มให้ได้ปริมาณที่พอเหมาะต่อวันต้องทำงานกี่นาที (เทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ)

future

ภาพรวมของประเทศ การฉีดวัคซีนครบทั้งสองเข็มอยู่ที่ 513,454 คน คิดเป็น 0.78% ของประชากรทั้งประเทศ (ณ 10 พ.ค. 64)

database

จากกระแสในโซเชียลมีเดียที่คนรุ่นใหม่รู้สึกหมดหวังต่อการบริหารประเทศ จนเกิดประเด็นการชักชวนกันย้ายไปอยู่ต่างประเทศ ตามมาด้วยการสร้างกรุ๊ปในเฟซบุ๊กชื่อ ‘ย้ายประเทศกันเถอะ’ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยมีสมาชิกในกรุ๊ปกว่า 7 แสนคนภายในเวลา 3 วันที่ก่อตั้งกรุ๊ป (ก่อนที่ต่อมาจะเปลี่ยนชื่อกรุ๊ปเป็น ‘โยกย้าย มาส่ายสะโพกโยกย้าย’) และได้รับการพูดถึงทั้งในสื่อและโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมาก ทั้งยังมีการตั้งกรุ๊ปเฉพาะของกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่อยากย้ายประเทศ เช่น หมอ พยาบาล วิศวกร จากความนิยมในการตั้งกระทู้ในกรุ๊ป ‘ย้ายประเทศกันเถอะ’ พบว่าประเทศที่ได้รับการกล่าวถึงมีทั้งสหรัฐอเมริกา ประเทศในโซนยุโรปอย่างเยอรมนี...

economy

เช็กค่าแรงขั้นต่ำ ค่าครองชีพ ภาษี และเงินที่ต้องจ่ายให้แก่รัฐเพื่อสวัสดิการสังคมในประเทศสุดฮิต หลังกระแส #ย้ายประเทศกันเถอะ