Connect with us

Hi, what are you looking for?

economy

แนวโน้มทั่วโลกดูเหมือนว่ารัฐจะมุ่งให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่ไรเดอร์มากขึ้น ขณะที่ไทยนั้น ไรเดอร์ยังเป็นเพียงพาร์ทเนอร์และไร้ซึ่งสวัสดิการและความคุ้มครองที่เหมาะสม

database

Rocket Media Lab จัดทำแบบสำรวจไรเดอร์ส่งอาหารขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2564 ทั้งในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล รวมไปถึงในจังหวัดอื่นๆ ทั้ง ศรีสะเกษ เชียงใหม่ พิษณุโลก สงขลา และทางออนไลน์ รวม 1,136 คน เพื่อสำรวจการทำงาน สวัสดิการที่ต้องการ ฯลฯ ผลที่ได้มีดังนี้ ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่ อ่านรายงานได้ที่ https://rocketmedialab.co/rider/

economy

สำรวจความต้องการของไรเดอร์ส่งอาหารทั่วประเทศ 1,136 คน พบว่าสวัสดิการที่ไรเดอร์ต้องการมากที่สุด คือ ‘เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ’

database

จากการสำรวจของ Rocket Media Lab ซึ่งทำงานด้านข้อมูลเพื่อการสื่อสารมวลชน พบว่าประเทศไทยมีโรงรับจำนำอยู่ทั้งหมดประมาณ 730 แห่งทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น สถานธนานุเคราะห์ ซึ่งเป็นโรงรับจำนำภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 39 แห่ง สถานธนานุบาล ซึ่งเป็นโรงรับจำนำภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 238 แห่ง และโรงรับจำนำเอกชนอีก 453 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้

economy

ทุเรียนได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ และแม้จะมีพื้นที่การปลูกไม่มากนัก แต่กลับกลายมาเป็นผลไม้ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมหาศาล จากกระแสข่าวการที่ไทยกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตทุเรียนสูงที่สุดในโลกแซงอินโดนีเซียในอนาคตอันใกล้นี้ แต่ยังคงครองแชมป์ส่งออกทุเรียนมากที่สุดในโลก รวมไปถึงการที่ไทยสามารถส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีนในไตรมาสแรกได้เพิ่มสูงขึ้นถึง 14% มูลค่ากว่า 5.79 พันล้านบาท Rocket Media Lab ชวนมาสำรวจโลกของทุเรียน ว่ามีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้าง ใครส่งออกทุเรียนมากที่สุดในโลก จากข้อมูลของ TRIDGE ว่าด้วยการส่งออกทุเรียนในปี 2020 ซึ่งอ้างอิงข้อมูลมาจาก UN Comtrade ประเทศไทยยังคงเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการส่งออกทุเรียน...

database

สำรวจน้ำประปาประเทศที่ใกล้เคียงกับไทยในมิติต่างๆ ดื่มได้-ไม่ได้ ถ้าต้องซื้อน้ำดื่มให้ได้ปริมาณที่พอเหมาะต่อวันต้องทำงานกี่นาที (เทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ)

database

จากกระแสในโซเชียลมีเดียที่คนรุ่นใหม่รู้สึกหมดหวังต่อการบริหารประเทศ จนเกิดประเด็นการชักชวนกันย้ายไปอยู่ต่างประเทศ ตามมาด้วยการสร้างกรุ๊ปในเฟซบุ๊กชื่อ ‘ย้ายประเทศกันเถอะ’ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยมีสมาชิกในกรุ๊ปกว่า 7 แสนคนภายในเวลา 3 วันที่ก่อตั้งกรุ๊ป (ก่อนที่ต่อมาจะเปลี่ยนชื่อกรุ๊ปเป็น ‘โยกย้าย มาส่ายสะโพกโยกย้าย’) และได้รับการพูดถึงทั้งในสื่อและโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมาก ทั้งยังมีการตั้งกรุ๊ปเฉพาะของกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่อยากย้ายประเทศ เช่น หมอ พยาบาล วิศวกร จากความนิยมในการตั้งกระทู้ในกรุ๊ป ‘ย้ายประเทศกันเถอะ’ พบว่าประเทศที่ได้รับการกล่าวถึงมีทั้งสหรัฐอเมริกา ประเทศในโซนยุโรปอย่างเยอรมนี...

More Posts