Connect with us

Hi, what are you looking for?

politics

สรุปรายงาน (ฉบับเต็ม) ปัญหาและความผิดปกติในการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ถูกรายงานเข้ามาที่ vote62

จากการที่ vote62 เปิดระบบให้ผู้ที่ลงทะเบียน #เลือกตั้งล่วงหน้า ได้รายงานปัญหาและความผิดปกติที่พบเข้ามาในระบบของ vote62 พบว่ามีการรายงานเข้ามาทั้งหมด 547 ราย จาก 58 จังหวัด 

10 จังหวัดที่มีการรายงานเข้ามามากที่สุด คือ 

กรุงเทพมหานคร 240 ราย 

ชลบุรี               34 ราย

ปทุมธานี               33 ราย

นนทบุรี               28 ราย

เชียงใหม่   26 ราย

สมุทรปราการ   17 ราย

นครราชสีมา   14 ราย

เชียงราย             13 ราย

ขอนแก่น 11 ราย

สงขลา               10 ราย

10 ปัญหาของการเลือกตั้งหน้าที่มีการรายงานเข้ามามากที่สุดคือ 

1. ใส่รหัสเขตหน้าซองผิดจากเขตเลือกตั้งจริง/เขียนเขตผิด/ไม่ระบุหมายเลข/เขียนเขตผิด 166 ราย

2. ไม่มีกระดานแนะนำผู้สมัคร/ พรรค รายชื่อผู้สมัคร/พรรค ไม่ครบ 64 ราย

3. การเซ็นกำกับซอง กปน ไม่เซ็นกำกับ/ไม่เซ็นทับตรงกลาง/เซ็นบนเทปใส/ไม่แปะเทบใสทับลายเซ็น 49 ราย

4. รอคิวนานเกินไป 47 ราย

5. พบการแจกบัตรเลือกตั้งผิดเขต 38 ราย

6. พบการทักท้วง โวยวาย/ทะเลาะระหว่างผู้มาใช้สิทธิกับเจ้าหน้าที่ 26 ราย

7. ไม่มีรูปผู้สมัคร 25 ราย

8. ลงทะเบียนล่วงหน้ามาแล้ว แต่ไม่พบชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 23 ราย

9.. ข้อมูลผิด 17 ราย

10. เจ้าหน้าที่ไม่ได้เช็คหน้าผู้มาเลือกตั้งกับบัตรประชาชน  11 ราย

ตัวอย่าง/รายละเอียด/พิกัดหน่วยเลือกตั้ง ของปัญหาที่เกิดขึ้นที่อาสาสมัครรายงานเข้ามา

1. ใส่รหัสเขตหน้าซองผิดจากเขตเลือกตั้งจริง/เขียนเขตผิด/ไม่ระบุหมายเลข/เขียนเขตผิด 166 ราย

 • สงขลา เขตที่ 9 โรงยิมเนเซี่ยมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ “ผู้ดูแลหน่วย (หน่วยที่2) เขียนเลขเขตหน้าซองผิด พบเจอเวลา 8:40 น. ซึ่งขณะนั้นมีใบที่ถูกหย่อนลงหีบไปแล้วหลายใบ”
 • นครราชสีมา เขตเลือกตั้งที่ 14 ศาลาประชาคมเมืองปากช่อง “เจ้าหน้าที่เขียนรหัสเขตผิด ไปเขียนรหัสไปรษณีย์”
 • กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 12 บริเวณลานสอนขับรถยนต์ข้างสำนักงานเขตลาดพร้าว (ถนนนาคนิวาส) “มีการเปลี่ยนเลขเขตหน้าซองขาวกับบัตรสีชมพู ในบัตรสีชมพูระบุเขต 3 แต่เจ้าหน้าที่ที่เขียนซองขาวได้ขีดเลข 3 ทิ้งแล้วแก้เป็น 12 พร้อมจ่าหน้าซองว่าเขต 12”

2. ไม่มีกระดานแนะนำผู้สมัคร/ พรรค รายชื่อผู้สมัคร/พรรค ไม่ครบ 64 ราย

 • เชียงใหม่ เขตเลือกตั้ง 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ “ในหนึ่งหน่วยมี 2 เขต 2 จังหวัด แต่มีชื่อผู้สมัครบนกระดานแค่เขตเดียว”
 • ปทุมธานี เขตเลือกตั้งโรงเรียนวัดกลางคลองสาม “ไม่มีกระดานแนะนำ ส.ส. เขต 2, เขต 3 ของจังหวัดภูเก็ต พอสอบถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกมีแค่เขต 1” 
 • กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 27 ชั้น 3 1/5 ลานจอดรถ sun parking เซ็นทรัล พระราม 2 “ที่จุดเลือกตั้งไม่มีบอร์ดข้อมูลผู้สมัครเลย”

3. การเซ็นกำกับซอง กปน. ไม่เซ็นกำกับ/ไม่เซ็นทับตรงกลาง/เซ็นบนเทปใส/ไม่แปะเทปใสทับลายเซ็น 49 ราย

 • กทม เขต 24 ศูนย์เยาวชน วัดเวรุฬาชิน เขตคลองสาน “ที่ซองจดหมายจะมีแถบกาวให้ลอกเพื่อปิดซอง แต่เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งตะโกนมาบอกไม่ต้องแกะแถบกาวที่มากับซอง และใช้สก๊อตเทปใสแปะเบาๆ ซึ่งลอกออกง่ายมาก ดูยังไงก็โกงได้” 
 • สงขลา เขตที่ 16 สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา “เจ้าหน้าที่เซ็นกำกับแค่เฉพาะตอนบนของหลังซอง แต่ไม่ได้เซ็นคร่อม”
 • นนทบุรี ศาลากลาง นนทบุรี (เลือกตั้งล่วงหน้า เขต 6 นครสวรรค์) “เจ้าหน้าที่ปิดเทปใสที่ซองแล้วค่อยใช้ปากกาเจลเซ็นทับ จังหวะที่ส่งให้เราไปหยอดกล่อง มือเจ้าหน้าที่โดนแล้วหมึกเลอะ ลบไปบางส่วน นั่นหมายความว่าหมึกเจลแค่เช็ดเบาๆ ก็หลุดแล้ว ปกติต้องเซ็นแล้วติดเทปใสทับไหม”

4. รอคิวนานเกินไป 47 ราย

 • กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 2 พารากอน “รอคิวนานเกินไป 32 นาทีผ่านไป บัตรเลือกตั้งเพิ่งหมดไป 1 เล่ม (20 แผ่น) โดย 1 หน่วย จะมีผู้มีสิทธิประมาณ 500 คน ที่นานคือ 1. กปน. ฉีกบัตรเลือกตั้งออกจากต้นขั้วช้า เพราะไม้บรรทัดพลาสติกของหน่วย บางมาก แทบไม่มีประโยชน์ในการกดต้นขั้วตอนฉีกบัตรออกตามรอยปรุ กปน. เลยต้องค่อยๆ ระวัง 2. กปน น่าจะต้องเขียนชื่อสกุล ที่ต้นขั้วบัตร เลยช้าเพราะต้องเขียนบรรจงให้อ่านออก 3. กปน. ฝ่ายติดสกอตเทปผนึกซอง ก็ต้องเขียนชื่อคาดทับผนึกซอง เลยช้าตรงนี้ด้วย ทั้งนี้ซองจดหมายใส่บัตร (สส 5/2) จริงๆ มีแผ่นลอกกาว 2 หน้าแบบบางให้ดึง แต่ กปน.จะไม่ดึงแผ่นกาว 2 หน้าออกเพื่อผนึกซอง แต่จะเซ็นคาดแล้วคิดสกอตเทปทับ”
 • กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง “รอคิวนานเกินไป รอคิวนานมาก 2 ชม. ยังไม่ได้เลือก และมีธุระต้องไปทำต่อ จึงต้องไปไม่ได้เลือก ควรมีระบบใหม่ ที่ใครเลือกล่วงหน้าไม่ทันให้กลับไปเลือกตามเขตภูมิลำเนาไม่ใช่หรอค่ะ และในเมื่อให้ลงทะเบียนล่วงหน้า ควรทราบจำนวนประชาชนและจัดระเบียบให้เหมาะสมไหมค่ะ ไม่ใช่ให้รอนานขนาดนี้เสียเวลาไปเปล่าๆ 2 ชั่วโมงกำการรอคิวที่ไม่ถึงคิวสักที”
 • สระบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อาคารโดมอเนกประสงค์สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี “รอคิวนานเกินไป บรรยากาศภายใน มีอากาศที่อบอ้าว ร้อน ไม่มีการระบายอากาศ ไม่มีพัดลมถ่ายเทอากาศ ทำให้มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นลม”

5. พบการแจกบัตรเลือกตั้งผิดเขต 38 ราย

 • สงขลา เขตเลือกตั้งที่ 2 สนามกีฬาจิระนคร
 • ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 2 โรงเรียนขามแก่นนคร 
 • ภูเก็ต เขตที่ 3 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม จุติ-ก้อง อนุสรณ์
 • บุรีรัมย์ เขตที่ 1 หอประชุมอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 • กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

6. พบการทักท้วง โวยวาย/ทะเลาะระหว่างผู้มาใช้สิทธิกับเจ้าหน้าที่ 26 ราย

 • กรุงเทพมหานคร เขตที่ 10 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง “พบการทักท้วง โวยวาย/ทะเลาะระหว่างผู้มาใช้สิทธิกับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ให้ปิดซองด้วยตัวเอง”
 • นครปฐม เขตเลือกตั้ง 12 สุราษฎร์ธานี “พบการทักท้วง โวยวาย/ทะเลาะระหว่างผู้มาใช้สิทธิกับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่เกือบจะเขียนเลขประจำเขตให้ผิด จนต้องท้วงเอง ไม่มีความรอบคอบ”
 • นนทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 “พบการทักท้วง โวยวาย/ทะเลาะระหว่างผู้มาใช้สิทธิกับเจ้าหน้าที่ ไม่ระบุสาเหตุ”
 • กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) “พบการทักท้วง โวยวาย/ทะเลาะระหว่างผู้มาใช้สิทธิกับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากชื่อของผู้มาใช้สิทธิตามทะเบียนบ้านอยู่ในนราธิวาสเขต 2 แต่ในซองเลือกตั้งดันเป็นเขต 3 (พร้อมเลขไปรษณีเขต 96003)”
 • ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 2 หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร “พบการทักท้วง โวยวาย/ทะเลาะระหว่างผู้มาใช้สิทธิกับเจ้าหน้าที่ ไม่ระบุสาเหตุ”

7. ไม่มีรูปผู้สมัคร 25 ราย

 • นครราชสีมา เขต 4 “บนกระดานแนะนำตัวผู้สมัครไม่มีเบอร์ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคก้าวไกล 
 • กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทย วิทยาเขต กทม. “ไม่มีรายชื่อผู้สมัครของจังหวัดปทุมธานีแสดงให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ดู”
 • เชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา “บนกระดานแนะนำผู้สมัคร/พรรค มีจำนวนเขตไม่ครบ เช่น จังหวัดพิษณุโลก มีทั้งหมด 5 เขต แต่ที่แสดงบนกระดานมีแค่ 3 เขต คือ เขต 3-4-5 เขต 1-2 ไม่มี”

8. ลงทะเบียนล่วงหน้ามาแล้ว แต่ไม่พบชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 23 ราย

 • กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 4 ลานจอดรถวัดธาตุทอง อารามหลวง “ลงทะเบียนล่วงหน้ามาแล้ว แต่ไม่พบชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รายชื่อหาย, เจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีทางเลือกให้ 2 ทาง คือ กลับไปที่จังหวัดที่มีชื่ออยู่ เพื่อไปใช้สิทธิ์ กับอีกทางคือให้คนที่บ้านไปแจ้งความไม่สะดวกที่แพร่ แต่เราจะไม่ได้ใช้สิทธิ์”
 • อุดรธานี เขต 1 โรงเรียนเทศบาล 6 ลงทะเบียนล่วงหน้ามาแล้ว แต่ไม่พบชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีการชี้แจ้งว่าหากมีการยกเลิกถึงแม้จะเข้าไปลงทะเบียนใหม่ก็ถือว่าหมดสิทธิการลงเลือกตั้งล่วงหน้า แต่อยากให้มีการชี้แจงให้ชัดก่อนว่าการลงทะเบียน”
 • ปทุมธานี เขตที่ 6 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองคูคต “ลงทะเบียนล่วงหน้ามาแล้ว แต่รายชื่อหาย”
 • น่าน เขต 2 “ลงทะเบียนล่วงหน้ามาแล้ว แต่ไม่พบชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”
 • ขอนแก่น เขต 2 โรงเรียนขามแก่นนคร “ลงทะเบียนล่วงหน้ามาแล้ว แต่ไม่พบชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”

9. ข้อมูลผิด 17 ราย

 • กรุงเทพมหานคร เขตที่ 5 บริเวณอาคารและเต๊นท์สำนักงานเขตห้วยขวาง ที่เขตเลือกตั้งล่วงหน้าสำนักงานเขตห้วยขวาง กทม. “พอดีบ้านอยู่เขต 1 จำได้ว่าผู้สมัครก้าวไกลเบอร์ 3 พอไปที่เขตเลือกตั้งหลังแสกน QR code จะต้องไปคูหาชุดที่ 11 ค่ะ แต่เมื่อดูที่หน้าบอร์ดแนะนำผู้สมัครของชุดที่ 11 พบว่า หน้าตา ส.ส. ทั้งเล่มไม่เหมือนกับผู้สมัครประจำเขตที่โคราช และหากจะเลือก ส.ส.ก้าวไกล กลายเป็นเบอร์ 2 เลยถาม จนท.ตรงคูหาว่าตกลงให้ยึดเลขผู้สมัครตามชุดข้างหน้านี้เหรอ? เค้าตอบว่าใช่ค่ะ เลยกาตามนั้นไป”
 • เชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ “เขียนเขตผิด ข้อมูลผิด หน่วยเลือกตั้ง 51 สำหรับเขต 1 แต่ติดป้ายผู้สมัครของเขต 2”
 • นครศรีธรรมราช หน่วยที่ 5 “สลับเบอร์ผู้สมัครกับเขตอื่น”

10. เจ้าหน้าที่ไม่ได้เช็คหน้าผู้มาเลือกตั้งกับบัตรประชาชน 11 ราย

 • กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) “ตอนลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ไม่ได้เช็คใบหน้าผู้ที่ใส่แมสว่าเป็นเจ้าของบัตรจริงๆ”
 • ยโสธร เขต 32 บางกอกน้อย “จนท.ไม่มีการขอดูบัตรปชช. ไม่ขอดูข้อมูลที่ลงทะเบียนอะไรเลย เขาแค่ถามรหัสลำดับอะไร เซ็นชื่อ รับบัตร ใส่ซอง ส่งเลย”
 • ประจวบคีรีขันธ์ เขตที่ 3 หอประชุมที่ว่ากาาอำเภอบางสะพาน “ที่หน่วยเลือกตั้งไม่มีการดูบัตรประชาชนเลย ในบ้านไปกัน 4 คนไม่มีเจ้าหน้าที่ขอดูซักคน”

5 ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งล่วงหน้า เกิดที่ไหนมากที่สุด

 1. ใส่รหัสเขตหน้าซองผิดจากเขตเลือกตั้งจริง/เขียนเขตผิด/ไม่ระบุหมายเลข/เขียนเขตผิด 166 ราย
 • กรุงเทพมหานคร 77 ราย
 • ชลบุรี 17 ราย
 • ปทุมธานี 13 ราย
 1. ไม่มีกระดานแนะนำผู้สมัคร/ พรรค รายชื่อผู้สมัคร/พรรค ไม่ครบ 64 ราย
 • กรุงเทพมหานคร 23 ราย
 • ชลบุรี 7 ราย
 • นครราชสีมา 6 ราย
 1. การเซ็นกำกับซอง กปน ไม่เซ็นกำกับ/ไม่เซ็นทับตรงกลาง/เซ็นบนเทปใส/ไม่แปะเทบใสทับลายเซ็น 49 ราย
 • กรุงเทพมหานคร 25 ราย
 • นนทบุรี 6 ราย
 • ชลบุรี 3 ราย
 1. รอคิวนาน 47 ราย
 • กรุงเทพมหานคร 23 ราย
 • ชลบุรี 5 ราย
 • นนทบุรี 2 ราย
 1. พบการแจกบัตรเลือกตั้งผิดเขต 38 ราย
 • กรุงเทพมหานคร 13 ราย
 • เชียงใหม่ 6 ราย
 • สมุทรปราการ 3 ราย

นี่คือปัญหาที่พบในวันเลือกตั้งล่วงหน้า ที่อาสารายงานเข้ามา ในวันเลือกตั้ง 14 พ.ค. ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมเป็นอาสากับ vote62 เพื่อจับตาการนับคะแนนหลังปิดหีบ สมัครและเลือกหน่วยที่สนใจไปจับตาที่ vote62.com

คุณอาจสนใจ