Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "น้ำประปา"

database

สำรวจน้ำประปาประเทศที่ใกล้เคียงกับไทยในมิติต่างๆ ดื่มได้-ไม่ได้ ถ้าต้องซื้อน้ำดื่มให้ได้ปริมาณที่พอเหมาะต่อวันต้องทำงานกี่นาที (เทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ)