Connect with us

Hi, what are you looking for?

database

ข้อมูลน้ำประปา-ราคาน้ำดื่ม ประเทศอื่นๆ

สำรวจน้ำประปาประเทศที่ใกล้เคียงกับไทยในมิติต่างๆ ดื่มได้-ไม่ได้ ถ้าต้องซื้อน้ำดื่มให้ได้ปริมาณที่พอเหมาะต่อวันต้องทำงานกี่นาที (เทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ)

ภาพโดย PublicDomainPictures จาก Pixabay

Rocket Media Lab พาไปสำรวจว่า หากต้องจ่ายเงินซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดบริโภคให้เพียงพอในหนึ่งวันประมาณ 2 ลิตร ตามที่สถาบันวิชาการแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา (The U.S. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine) แนะนำ คนในแต่ละประเทศต้องทำงานกี่นาทีเมื่อเทียบจากค่าแรงขั้นต่ำ โดยประเทศที่นำมาเปรียบเทียบ เป็นประเทศที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยในด้านต่างๆ ทั้งจำนวนแหล่งน้ำจืดในประเทศ, GDP ต่อหัว (GDP Per Capita PPP), ความหนาแน่นประชากร, ดัชนีการพัฒนามนุษย์, และสัมประสิทธิ์จีนี 

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ https://tinyurl.com/tapwatersheet

You May Also Like

politics

อบจ. ที่สามารถจัดซื้อวัคซีนทางเลือกได้ เกือบทั้งหมดเป็น อบจ. ที่มีเงินสะสมจำนวนมาก อยู่ในลำดับต้นๆ ของประเทศ อันทำให้เกิดคำถามตามมาว่าการจัดการบริหารวัคซีนด้วยวิธีการนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่

politics

ปี 2020 งบฯ การทหารในระดับโลกนั้นมีจำนวนสูงถึง 1,981 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2019 ถึง 2.6% ประเทศไทยใช้งบการทหารติดอันดับที่ 27 ของโลก และมีกำลังพลสูงเป็นอันดับที่ 9 ของเอเชีย

politics

สำรวจความสัมพันธ์ทางการทหารไทย-สหรัฐ ผ่านการจัดซื้อยุทโธปกรณ์และเงินสนับสนุนทางการทหารที่ผ่านมา

culture

ซีรีส์วาย หรือ boy’s love เป็นที่นิยมมากขึ้นทุกวันจนแทบจะกลายเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมกระแสหลักไปแล้วสำหรับวงการบันเทิงไทย และความทรงพลังของวัฒนธรรมนี้ย่อมมาพร้อมกับการส่งต่อค่านิยมบางอย่างไปในสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ซีรีส์วายไทยมักถูกวิพากษ์วิจารณ์เสมอ เช่นการเสนอภาพการข่มขืน / ล่วงละเมิดทางเพศ หรือการให้ความรู้ผิดๆ เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ ฯลฯ  ยกตัวอย่างฉากที่มีปัญหา เช่น ฉากผลักลงเตียงแล้วปลุกปล้ำ จากเรื่อง รักออกเดิน Make It Right The Series ที่ออกอากาศในปี...