Connect with us

Hi, what are you looking for?

database

อยากได้ ‘ไอโฟน 15’ ต้องทำงานกี่ชั่วโมง

ต้องทำงานกี่ชั่วโมง จึงจะสามารถซื้อ iPhone 15 รุ่น 128 GB ซึ่งเป็นรุ่นที่ราคาต่ำที่สุด 799 ดอลลาร์สหรัฐได้

Apple เพิ่งจะเปิดตัวไอโฟนรุ่นใหม่ iPhone 15 โดยราคาต่ำสุดอยู่ที่ 799 ดอลลาร์สหรัฐ Rocket Media Lab ชวนมาคำนวณเล่นๆ ว่า ผู้คนในแต่ละประเทศจะต้องทำงานกี่ชั่วโมงตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำในประเทศนั้นๆ เพื่อที่จะซื้อ iPhone 15 ได้ ประเทศไหนจะซื้อได้เร็วที่สุด แล้วคนไทยล่ะ ต้องทำงานกี่ชั่วโมง

หากใช้ฐานข้อมูลค่าแรงขั้นต่ำทั่วโลกในปี 2022 ของ Rocket Media Lab  เพื่อคำนวณว่าแต่ละประเทศที่มีการกำหนดค่าแรงขั่นต่ำในการทำงานไว้ จะต้องทำงานกี่ชั่วโมง จึงจะสามารถซื้อ iPhone 15 รุ่น 128 GB ซึ่งเป็นรุ่นที่ราคาต่ำที่สุด 799 ดอลลาร์สหรัฐได้ โดยพบว่า

ประเทศ/ดินแดน ที่จะสามารถซื้อ iPhone 15 ได้เร็วที่สุดก็คือนครรัฐวาติกัน เพราะวาติกันมีค่าแรงขั้นต่ำ 18.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมง หรือประมาณ 638.12 บาท ซึ่งจะใช้เวลาทำงานประมาณ 43.78 ชั่วโมงถึงจะสามารถซื้อ iPhone 15 ได้ 1 เครื่อง หรือหากคิดเป็นวัน  โดย 1 วันทำงานระยะเวลา 8 ชั่วโมง ก็เท่ากับว่าผู้คนที่ทำงานในนครรัฐวาติกันต้องทำงาน 5.47 วัน จึงจะซื้อ iPhone 15 ได้ 

ประเทศต่อมาที่จะสามารถซื้อ iPhone 15 ได้เร็วที่สุดก็คือ เดนมาร์ก ตามมาด้วยแคนาดา ฟินแลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ลักเซมเบิร์ก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ และเบลเยียม

ในขณะที่ประเทศไทยนั้น อยู่ในอันดับที่ 91 จาก 186 ประเทศที่มีการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำ จากฐานข้อมูลของ Rocket Media Lab ประเทศไทยมีค่าแรงขั้นต่ำ ที่ต่ำที่สุดอยู่ที่ 328 บาทต่อวัน หรือคิดเป็น 41 บาทต่อชั่วโมง ซึ่งจะใช้เวลาทำงานประมาณ 694.78 ชั่วโมงจึงจะสามารถซื้อ iPhone 15 ได้ 1 เครื่อง (คิดตามราคา 799 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อเป็นเกณฑ์เดียวกันในการคำนวณเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ) หรือหากคิดเป็นวัน โดยหนึ่งวันทำงาน 8 ชั่วโมง ก็เท่ากับว่าคนไทยต้องทำงาน 86.85 วัน จึงจะซื้อ iPhone 15 ได้

แต่หากคิดตามราคาขายจริงที่รวมภาษีแล้ว ประเทศไทยที่กำหนดราคา iPhone 15 รุ่นราคาต่ำสุดไว้ที่ 32,900 บาท จะพบว่า คนไทยซึ่งมีค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 41 บาทต่อชั่วโมง ต้องทำงาน 802.44 ชั่วโมง จึงจะสามารถซื้อ iPhone 15 ได้ 1 เครื่อง หรือหากคิดเป็นวัน โดย 1 วันทำงานเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง ก็เท่ากับว่าคนไทยต้องทำงาน 100.30 วัน จึงจะซื้อ iPhone 15 ได้

ประเทศที่ต้องใช้เวลาทำงานนานที่สุด ในอันดับที่ 186 ก็คือประเทศบุรุนดี ซึ่งมีค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 0.01 ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมง หรือประมาณ 0.25 บาท จะต้องทำงาน 112,535.21 ชั่วโมง ถึงจะสามารถซื้อ iPhone 15 ได้ 1 เครื่อง หรือหากคิดเป็นวัน โดย 1 วันทำงานเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง ก็เท่ากับว่าคนบุรุนดีต้องทำงาน 14,066.90 วัน หรือ 38.54 ปี จึงจะซื้อ iPhone 15 ได้ 

และหากดูเฉพาะประเทศในเอเชียจะพบว่าญี่ปุ่นอยู่ในอันดับสูงสุด อันดับที่ 22 ของโลก โดยมีค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 6.88 ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมง คนญี่ปุ่นต้องทำงาน 116.13 ชั่วโมง หรือหากคิดเป็นวัน โดยโดย 1 วันทำงานเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง ก็เท่ากับว่าคนญี่ปุ่นต้องทำงาน 14.52 วัน จึงจะซื้อ iPhone 15 ได้ ตามมาด้วยเกาหลีใต้ (24) บรูไน (26) ฮ่องกง (31) และ ไต้หวัน (32)

เมื่อดูเฉพาะประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็จะพบว่าบรูไนอยู่ในอันดับสูงที่สุด (สิงคโปร์ไม่มีการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำจึงไม่ถูกจัดอันดับ) ติดอยู่ในอันดับที่ 26 ของโลก โดยมีค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 6.52 ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมง เท่ากับว่า คนบรูไนต้องทำงาน 122.55 ชั่วโมง หรือหากคิดเป็นวัน  โดย 1 วันทำงานเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง  ก็เท่ากับว่าคนบรูไนต้องทำงาน 15.32 วัน ถึงจะซื้อ iPhone 15 ได้ ตามมาด้วยอินโดนีเซีย (67) มาเลเซีย (85) ไทย (91) และเวียดนาม (97) 

หมายเหตุ

ราคา iPhone 15 เป็นราคาต่ำสุด ยังไม่รวมภาษีในแต่ละประเทศ ในขณะที่ราคาจริงในประเทศไทยคือ 32,900 บาท 
ค่าแรงขั้นต่ำในแต่ละประเทศเป็นข้อมูลในปี 2022 นับเฉพาะประเทศที่มีการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำ 
การแปลงค่าเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐ ใช้ข้อมูลวันที่ 13 ก.ย. 66 

คุณอาจสนใจ