Connect with us

Hi, what are you looking for?

database

จุดเสี่ยงและลักษณะความเสี่ยงในกรุงเทพฯ [ข้อมูลดิบ]

Peggy_Marco via Pixabay

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทศกิจ จัดทำบัญชีจัดเก็บรายละเอียดพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต โดยบัญชีนี้ถูกใช้เป็นกรอบดำเนินการป้องกันอาชญากรรม ทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหาทางแก้ไข

ที่มา: บัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดข้อมูล

อ่านรายงานได้ที่นี่ https://rocketmedialab.co/bkk-crime-risk/

คุณอาจสนใจ