Connect with us

Hi, what are you looking for?

database

รมว./รมช.ที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตั้งแต่ปี 2535-2564 [ข้อมูลดิบ]

เพจวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

สำรวจข้อมูลย้อนหลังในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล จากช่วงหลังการรัฐประหารของ รสช. ในปี 2534 จนนำมาสู่การจัดการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2535 และได้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งก็คือรัฐบาลภายใต้การนำของ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี อันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประชาธิปไตยเริ่มจะเบ่งบานอีกครั้ง จนมาถึงรัฐบาลปัจจุบันภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ก.ย. 2564) มีรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงไหนถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจบ้าง

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่

อ่านบทวิเคราะห์ที่ https://rocketmedialab.co/censure-debate

คุณอาจสนใจ