Connect with us

Hi, what are you looking for?

politics

สรุปรายงานปัญหาและความผิดปกติในการนับคะแนนวันเลือกตั้งที่ถูกรายงานเข้ามาที่ vote62

จากแบบฟอร์มที่ vote62 เปิดให้ประชาชนผู้สังเกตการณ์รายงานปัญหาหรือความผิดปกติที่พบตั้งแต่เวลา 17:00 น. หลังปิดหีบ นับคะแนนในเย็นวันที่ 14 พ.ค. โดยเปิดรับการแจ้งถึงเวลา 17:00 น. ของวันที่ 15 พ.ค. มีผู้แจ้งปัญหาเข้ามา 1,075 ราย  จาก 74 จังหวัด โดยจังหวัดที่ไม่มีผู้รายงานปัญหาเข้ามา คือ สตูล อำนาจเจริญ และอุตรดิตถ์

10 อันดับจังหวัดที่มีการรายงานเข้ามามากที่สุด คือ

 1. กรุงเทพมหานคร 284 ราย
 2. นนทบุรี 72 ราย
 3. ปทุมธานี 66 ราย
 4. ชลบุรี 52 ราย
 5. สุราษฎร์ธานี 50 ราย
 6. พระนครศรีอยุธยา 42 ราย
 7. สมุทรปราการ 40 ราย
 8. เชียงใหม่ 30 ราย
 9. นครราชสีมา 27 ราย
 10. สงขลา 23 ราย

ปัญหาการนับคะแนนเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ถูกรายงานเข้ามามากที่สุด จากข้อมูลที่อาสาสมัครรายงานเข้ามายัง vote62 พบว่า มีการรายงานปัญหาการรวมคะแนนผิดเข้ามามากที่สุดถึง 285 กรณี ซึ่งเมื่อทักม้วงแล้วพบว่าเจ้าหน้าที่แก้ไข 132 กรณี และ เจ้าหน้าที่ไม่แก้ไข 153 กรณี นอกจากนั้นยังมีการขีดคะแนนผิด 192 กรณี ซึ่งเมื่อทักท้วงแล้วเจ้าหน้าที่แก้ไข 140 กรณี และเจ้าหน้าที่ไม่แก้ไข 52 กรณี

การขานเบอร์ผิด 145 กรณี ซึ่งเมื่อทักท้วงแล้วเจ้าหน้าที่แก้ไข 115 กรณีและเจ้าหน้าที่ไม่แก้ไข 30 ราย และมีการขานบัตรเสียว่าดี/บัตรดีขานว่าเสีย 143 กรณี ซึ่งเมื่อทักท้วงแล้วเจ้าหน้าที่แก้ไข 90 ราย และเจ้าหน้าที่ไม่แก้ไข 53 ราย

ปัญหาที่มีผู้รายงานเข้ามามากที่สุด

 1. การนับคะแนน [รวมคะแนนผิด] 285 ราย
 2. การนับคะแนน [ขีดคะแนนผิด] 192 ราย
 3. เก็บใบรายงานผลการนับคะแนนเร็วเกินไป ถ่ายไม่ทัน 181 ราย
 4. เจ้าหน้าที่ไม่รับฟัง/ไม่ดำเนินการใดๆ เมื่อมีการทักท้วง 178 ราย
 5. ไม่ให้ถ่ายภาพ/วิดีโอกระดานคะแนนที่นับเสร็จแล้ว 169 ราย
 6. ไม่ให้ถ่ายภาพ/วิดีโอระหว่างนับคะแนน 157 ราย
 7. สถานที่นับคะแนนมืดเกินไป 153 ราย
 8. การนับคะแนน [ขานเบอร์ผิด] 145 ราย
 9. ไม่ปิดประกาศใบรายงานผลการนับคะแนน 143 ราย
 10. การนับคะแนน [บัตรเสียขานว่าดี/บัตรดีขานว่าเสีย] 143 ราย

ตัวอย่าง/รายละเอียด/พิกัดหน่วยเลือกตั้ง ของปัญหาที่เกิดขึ้นที่อาสาสมัครรายงานเข้ามา

1. การนับคะแนน [รวมคะแนนผิด]  285 ราย 

โดยแบ่งเป็นเมื่อพบปัญหาแล้ว เจ้าหน้าที่แก้ไข 132 ราย และ เจ้าหน้าที่ไม่แก้ไข 153 ราย 

 • กรุงเทพมหานคร เขต 23 หน่วยเลือกตั้งที่ 36 โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ กรุงเทพ “เจ้าหน้าที่ลงคะแนนรวมพรรคก้าวไกลผิด จากขีด 216 ขีด เป็น รวมเลข 231 คะแนน และทำการบันทึกเอกสาร 5/18 (ใบเขียว) เป็น 216 คะแนน / เมื่อทักท้วงเลขไม่ตรงกัน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสารและที่รับคะแนนแบบขีดทันที พบว่า มีขีด 216 ขีด เพียงแต่เขียนเลขรวมผิด ตามหลักฐานวิดีโอแนบ ดังนั้นจากการตรวจสอบ ใบ5/18 ถูกต้องค่ะ” 
 • เพชรบูรณ์ เขต 1 หน่วยที่ 24 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ (หอประชุม) “มีการนับคะแนนผิด นับข้ามเช่น คะแนนที่ 60 โดดไปที่ 65 ทำให้คะแนนรวมเกินจำนวนบัตร มีการนับใหม่และแก้ไขคะแนน”
 • นนทบุรี เขต 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 41 ศาลาประชาคม ซอย 8/3 หมู่บ้านธนากรวิลล่า 2 “คะแนนรวมบนกระดานของบัตรบัญชีรายชื่อที่เป็นบัตรดี (691 คะแนน) ไม่ตรงกับจำนวนบัตรดีที่นับได้ (692 ใบ) ประธานหน่วยแจ้งว่าจะรายงานความผิดปกตินี้ไปที่ส่วนกลาง เพื่อให้ส่วนกลาง recheck คะแนนของบัตรดีใหม่ที่อำเภอ”

2. การนับคะแนน [ขีดคะแนนผิด]  192 ราย

โดยแบ่งเป็นเมื่อพบปัญหาแล้ว เจ้าหน้าที่แก้ไข 140 ราย และเจ้าหน้าที่ไม่แก้ไข 52 ราย

 • นครศรีธรรมราช เขต 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ศาลาการเปรียญวัดปากเชียร ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ “นับคะแนนผิด หายไป 1 ใบ เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาโดยการสุ่มตัดคะแนนผู้สมัคร เพื่อให้คะแนนที่หายไปตรงตามเลขที่ลงในใบสรุป”
 • สมุทรปราการ เขต 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี “ของ ส.ส.เขต ตอนแรกมีการรวมคะแนนผิดเบอร์ 2 จริงๆ แล้วรวม 253 แต่รวมเป็น 258 ขีดคะแนนผิดในการนับรอบสอง ทำให้คะแนนเบอร์ 2 จาก 253 เป็น 254 และเบอร์ 6 จาก 316 เป็น 317 ขีดคะแนนผิดในการนับรอบแรกของบัตรเสีย จาก 22 เป็น 21 ของ ส.ส.เขต จึงต้องมีการขานบัตรดีใหม่ทั้งหมด”
 • กรุงเทพมหานคร เขต 30 หน่วยเลือกตั้งที่ 8 เต็นท์หมู่บ้านศุภาลัย “1.จำนวนบัตรรวมของ 2 ใบไม่เท่ากัน (จากนับใบลงคะแนน ส.ส.เขต, ส.ส.บัญชีรายชื่อ) รวมจำนวนบัตรคะแนนของ ส.ส.เขต มีทั้งหมด 664 ใบ แต่ ส.ส. บัญชีรายชื่อ มีจำนวนบัตรรวมคะแนนทั้งหมด แค่ 449 ใบ หลังจากทำการนับคะแนนต่อในที่พักอาศัย จากรูปใบขีดคะแนนที่ถ่ายหน้างาน” 

3. เก็บใบรายงานผลการนับคะแนนเร็วเกินไป ถ่ายไม่ทัน 181 ราย

 • กรุงเทพมหานคร เขต 22 โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ สุภาพงษ์ 1 แยก 7 “เจ้าหน้าที่เริ่มพับเก็บ 5/11 อาสาเลยถามว่าขอถ่ายรูปก่อนได้ไหม เจ้าหน้าที่แจ้งว่า 5/11 ห้ามถ่ายภาพ ทำให้อาสาต้องทักท้วงตามที่อ่าน FAQ ของ vote62 มา สุดท้ายเจ้าหน้าที่ให้ถ่ายแบบเร็วๆ”
 • กรุงเทพมหานคร 33 หน่วยเลือกตั้งที่ 11 วัดเจ้าอาม “แกะใบขีดคะแนนออกจากบอร์ดเร็วมากค่ะ นำไปม้วนและมัดยางวางไว้ในกล่อง มีประชาชนหลายคนแจ้งว่าถ่ายภาพไม่ทัน เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเก็บแล้ว หยิบออกมาลำบาก บอกว่าให้ดูคะแนนจากใบ ส.ส.5/18 แทน คะแนนตรงกัน ซึ่งเรามองว่าก็ช่วยกันรีเช็กความถูกต้องอีกที ถ้าไม่ช่วยกันตรวจสอบจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเขียนถูกต้อง ไม่ผิดพลาด ไม่ได้จะโทษเจ้าหน้าที่”
 • หนองบัวลำภู เขต 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 “การนับคะแนน ส.ส. เขต เจ้าหน้าที่ขีดคะแนนระหว่างนับเกิน 1 คะแนน โดยไม่ทราบว่าขีดให้พรรคใด ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและแก้ไขแล้ว แต่ไม่แก้ไขต่อหน้าประชาชนที่อยู่บริเวณนั้น นำใบคะแนนไปแก้ไขที่บริเวณด้านหลัง พอแก้ไขแล้วเสร็จ ไม่นำมาปิดประกาศให้ประชาชนที่สังเกตการณ์ได้ทราบ รีบม้วนรีบเก็บ และเมื่อขอถ่ายคะแนนใหม่ที่แก้ไข เจ้าหน้าที่ปฏิเสธ และไม่ให้ความร่วมมือในการถ่าย จึงเป็นที่น่าสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้ง”

4. เจ้าหน้าที่ไม่รับฟัง/ไม่ดำเนินการใดๆ เมื่อมีการทักท้วง 178 ราย

 • นครราชสีมา เขต 5 หน่วย 6 ศาลาวัดศิริบ้านไร่ ต.โนนไทย อ.โนนไทย เขต 5  “ไม่ให้ถ่าย งงมากค่ะ อ้างว่าถ่ายไม่ได้เราบอกเหตุผลไปเขาไม่ฟัง ทั้งที่เราทำตามกฎ”
 • เชียงราย เขต 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 33 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล “กั้นเขตให้คนดูไกลจากจุดนับ ทำให้มองบัตรเลือกตั้งได้ไม่ชัด พอขานแล้วก็รีบเก็บ คนที่ไปดูก็รู้แค่ว่าขานเบอร์อะไร แต่มองไม่เห็นเลยว่าในบัตรกาเบอร์ไหน และเมื่อมีบัตรเสีย ไม่มีการโชว์ให้ดูบัตรเสีย ขานแค่บัตรเสียแล้วรีบเก็บ พอทักท้วงไปว่ามองไม่เห็น ก็ประชดประชันว่าคนที่ไปดูนั้นสายตาสั้น เลยมองไม่เห็น ซึ่งก็มีประชาชนคนอื่นเดินมาบอกว่ามองไม่เห็นเหมือนกัน ไม่มีใครตรงนั้นเห็นบัตรเลยสักคน แต่ไม่มีคนกล้าทักท้วง” โดยกรณีนี้มีการรายงานว่า เจ้าหน้าที่มีท่าทีคุกคามด้วย เช่น ให้คนมาเดินตาม ถามว่าบ้านอยู่ตรงไหน รวมถึงมีรายงานว่ามีการแอบถ่ายรูปคนทักท้วงด้วย
 • ลำปาง เขต 2 วัดห้วน้ำ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ “ทักท้วงเจ้าหน้าที่เมื่อทำการนับคะแนนเสร็จแล้วว่าต้องการถ่ายภาพ เจ้าหน้าที่บอกให้รอก่อน แต่เจ้าหน้าที่ทำการเสร็จแล้วได้มีการเก็บ ไม่ให้ถ่ายภาพ”

5. ไม่ให้ถ่ายภาพ/วิดีโอกระดานคะแนนที่นับเสร็จแล้ว 169 ราย

 • ศรีสะเกษ เขต 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ศาลากลางบ้านเล้า “ห้ามถ่ายรูปแบบขีด เจ้าหน้าที่เก็บแบบขีดทันทีที่นับคะแนนเสร็จ ทั้งที่ยังไม่มีใบรวมคะแนน เมื่อมีคนทักท้วง เจ้าหน้าที่ทุกคนในหีบพร้อมใจกันพูดว่า “ไม่ให้ถ่าย เก็บแล้ว ห้ามถ่ายรูป” ทั้งๆ ที่ไม่มีกฎหมายห้ามถ่าย” 
 • กรุงเทพมหานคร เขต 26 หน่วยเลือกตั้งที่ 21 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร “ไปขอเจ้าหน้าที่ถ่ายรูปคะแนนดิบ เจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าไป และบอกว่า เดี๋ยวจะแปะคะแนนรวมให้ อีกสักพักก็เก็บคะแนนดิบออกจากกระดาน ไม่ทันได้ถ่ายรูป”
 • นราธิวาส เขต 1 ที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส “ห้ามเข้า ห้ามถ่าย กระดานนับคะแนนหันเข้าตึก”

6 . ไม่ให้ถ่ายภาพ/วิดีโอระหว่างนับคะแนน 157 ราย

 • กาญจนบุรี เขต 3 ต.ท่ามะกา วัดท่ามากา ฝั่งหอระฆัง  “มาถึงหน่วยเลือกตั้งมีตำรวจ 1 นายห้ามถ่ายรูป เลยบอกตามกฎหมายว่าให้ถ่ายได้ เขาเลยบอกว่า ‘ผมสั่งเอง’”
 • เพชรบุรี เขต 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หอประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์ ต.คลองกระแชง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี “ไม่ยอมให้ถ่ายคะแนนเอง แต่ให้เจ้าหน้าที่ถ่ายและส่งไลน์ให้ ทำให้ภาพไม่ครบและไม่ชัด”
 • กรุงเทพมหานคร เขต 7 หน่วยเลือกตั้งที่ 19 และ 20 วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต “มีการห้ามไม่ให้ถ่ายภาพใบนับคะแนน ประชาชนจึงมีการตอบกลับว่ากฎหมายอนุญาตให้ถ่ายได้แต่เจ้าหน้าที่บอกให้จดข้อมูลไปและให้ถ่ายจากที่ไกลๆบอกให้ประชาชนซูมเอาและสถานที่ค่อนข้างมืดทำให้ซูมถ่ายภาพแล้วรูปภาพไม่ค่อยชัด ส่วนหน่วยที่ 20 ไม่ให้ถ่ายภาพเลยบอกว่ายังนับคะแนนไม่เสร็จและเก็บใบนับคะแนนไปเลยโดยที่ประชาชนไม่ได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน”

7. สถานที่นับคะแนนมืดเกินไป 153 ราย

 • สมุทรสาคร เขต 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 9 เต็นท์หมู่บ้านเกาะสมุทร (3) ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร “มีไฟแค่ดวงเดียว พอมืดแล้วทำให้มองยากมาก”
 • นครราชสีมา เขต 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 179 เต็นท์ลานอเนกประสงค์ ชุมชนคฤหาสน์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา “มีไฟส่องสว่าง ในเต็นท์ แค่ 6 ดวง มองไม่ชัด อาสาสมัคร จึงนำไฟส่องสว่างมาช่วย เพิ่มอีก 4 ดวง”
 • บุรีรัมย์ เขต 6 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 โดมหมู่บ้าน ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ “ไม่เปิดไฟขณะนับคะแนน ใช้แสงไฟส่องสว่างจากรถยนต์ส่อง หลังนับคะแนนเสร็จถึงมีการเปิดไฟ”

8. การนับคะแนน [ขานเบอร์ผิด] 145 ราย

โดยแบ่งเป็น เมื่อพบปัญหาแล้ว เจ้าหน้าที่แก้ไข 115 ราย และเจ้าหน้าที่ไม่แก้ไข 30 ราย 

 • กรุงเทพมหานคร เขต 7 หน่วย 57 เต็นท์จอดรถศาลเจ้าแม่ทับทิม (ซอยประชานฤมิตร) “คะแนนที่ขานนับของบัญชีรายชื่อไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง จึงต้องนับใหม่”
 • สมุทรปราการ เขต 7 หน่วยที่25 เต็นวัดคลองสวน,บ้านคลองสวน,พระสมุทรเจดีย์ “จนท.ขานคะแนนผิดบ่อย และแก้ไขเอกสารในใบนับคะแนนค่อนข้างเยอะ”
 • สมุทรสาคร เขต 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 48 ศาลาหลังอุโบสวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร “มีการขานคะแนนผิดบ่อย ถึงจะมีการแก้ไขก็ตาม ยิ่งช่วงหลังๆ ขานผิด และขานแก้แบบฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง”

9. ไม่ปิดประกาศใบรายงานผลการนับคะแนน 143 ราย

 • สมุทรปราการ เขต 8 หน่วยเลือกตั้งที่15 เต็นท์หมู่บ้านมะลิวัลย์ “ไม่มีรูปใบรวม5/18 ทั้ง 2 ใบ อยู่บนกระดาน”
 • ปทุมธานี เขต 5 หน่วยเลือกตั้งที่ 6-7 วัดหว่านบุญ เขต 5 และหน่วยนับคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต และนอกเขต 5 หน่วย “บางหน่วยไม่ติดประกาศใบรายงานผลนับคะแนน พอทักท้วงก็เหมือนเจ้าหน้าที่ไม่รู้ว่าต้องทำ สุดท้ายก็ยอมทำ”
 • สมุทรสาคร เขต 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 24 เต็นท์สวนสาธารณะหลังสโมสรหมู่บ้านวิเศษสุขนครเฟส 1 (2) “สอบถามเจ้าหน้าที่หลายครั้งว่าจะติดใบประกาศผลคะแนนให้ใช่ไหม เจ้าหน้าที่ตอบว่ากำลังเขียน ยังไม่เสร็จ ออกไปติดตามอยู่ 2 รอบ พอออกไปดูอีกครั้งไม่มีการปิดคะแนนรายงานผลใดๆ”

10. การนับคะแนน [บัตรเสียขานว่าดี/บัตรดีขานว่าเสีย] 143 ราย

โดยแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่แก้ไข 90 ราย และเจ้าหน้าที่ไม่แก้ไข 53 ราย

 • กรุงเทพมหานคร เขต 12 สนามกีฬาอารีน่าพาร์ค คู้บอน27แยก11 “เจ้าหน้าที่แจ้งบัตรเสีย เนื่องจากน่าจะมีหมึกเลอะมือไปโดนช่อง18” 
 • กรุงเทพมหานคร เขต 5 หน่วยเลือกตั้งนอกเขต หน่วยที่5 สำนักงานเขตห้วยขวาง “บัตรกากบาทเครืองหมาย x ถูกต้อง เบอร์ 12 แต่กาย้ำ(คล้ายปากกาไม่ติด) แต่เจ้าหน้าที่ตัดสินเป็นบัตรเสีย”
 • ปทุมธานี เขต 3 หมู่บ้านพฤกษา12/1 ต.คลองสาม “นับบัตรเสียไม่สมเหตุสมผล กาเลยช่องมาแค่นิดเดียวนับบัตรเสีย” 

ปัญหา 5 อันดับแรก ถูกรายงานจากที่ใดมากที่สุด

การนับคะแนน [รวมคะแนนผิด][นับ] 285 ราย

กรุงเทพมหานคร 77 ราย
นนทบุรี 28 ราย
ปทุมธานี 19 ราย

การนับคะแนน [ขีดคะแนนผิด][นับ] 192 ราย

กรุงเทพมหานคร 50 ราย
นนทบุรี 13 ราย
ปทุมธานี 12 ราย

เก็บใบรายงานผลการนับคะแนนเร็วเกินไป ถ่ายไม่ทัน 181 ราย

กรุงเทพมหานคร 61 ราย
นครราชสีมา 7 ราย
นนทบุรี 7 ราย

เจ้าหน้าที่ไม่รับฟัง/ไม่ดำเนินการใดๆ เมื่อมีการทักท้วง 178 ราย

กรุงเทพมหานคร 61 ราย
สุราษฎร์ธานี 12 ราย
นนทบุรี 11 ราย

ไม่ให้ถ่ายภาพ/วิดีโอกระดานคะแนนที่นับเสร็จแล้ว 169 ราย

กรุงเทพมหานคร 53 ราย
สุราษฎร์ธานี 9 ราย
ชลบุรี 8 ราย

ทั้งหมดนี้คือการทำงานของอาสาสมัคร vote62 ทุกคน ที่ช่วยกันปกป้องทุกคะแนนเสียง เพื่อให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใสและบริสุทธิ์ยุติธรรมากที่สุด ลองจินตนาการดูว่าหากไม่มีอาสาสมัครไปช่วยจับตาและทักท้วง ปัญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขหรือปล่อยผ่าน และจะมีมากเพียงใด และลองจินตนาการดูว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ถูกรายงานเข้ามา และส่วนที่ไม่ถูกรายงานเข้ามาจะมีมากเท่าไร

คุณอาจสนใจ