Connect with us

Hi, what are you looking for?

database

ข้อมูลผู้สมัคร สว. ต่อประชากรที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปในแต่ละจังหวัด [ข้อมูลดิบ]

ภาพจากเว็บไซต์ กกต.

สัดส่วนผู้สมัคร สว. 2567 ต่อจำนวนประชากรที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปในแต่ละจังหวัด

ดาวน์โหลดที่นี่

อ่าน ส่องความคึกคักของการสมัคร สว. 67

อ้างอิง

ข้อมูลประชากร ณ เดือนเมษายน 2567 จากเว็บกรมการปกครอง 

ข้อมูลผู้สมัคร สว. จากเว็บ กกต.

คุณอาจสนใจ