Connect with us

Hi, what are you looking for?

Rocket Media Lab

database

จากกระแสในโซเชียลมีเดียที่คนรุ่นใหม่รู้สึกหมดหวังต่อการบริหารประเทศ จนเกิดประเด็นการชักชวนกันย้ายไปอยู่ต่างประเทศ ตามมาด้วยการสร้างกรุ๊ปในเฟซบุ๊กชื่อ ‘ย้ายประเทศกันเถอะ’ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยมีสมาชิกในกรุ๊ปกว่า 7 แสนคนภายในเวลา 3 วันที่ก่อตั้งกรุ๊ป (ก่อนที่ต่อมาจะเปลี่ยนชื่อกรุ๊ปเป็น ‘โยกย้าย มาส่ายสะโพกโยกย้าย’) และได้รับการพูดถึงทั้งในสื่อและโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมาก ทั้งยังมีการตั้งกรุ๊ปเฉพาะของกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่อยากย้ายประเทศ เช่น หมอ พยาบาล วิศวกร จากความนิยมในการตั้งกระทู้ในกรุ๊ป ‘ย้ายประเทศกันเถอะ’ พบว่าประเทศที่ได้รับการกล่าวถึงมีทั้งสหรัฐอเมริกา ประเทศในโซนยุโรปอย่างเยอรมนี...

economy

เช็กค่าแรงขั้นต่ำ ค่าครองชีพ ภาษี และเงินที่ต้องจ่ายให้แก่รัฐเพื่อสวัสดิการสังคมในประเทศสุดฮิต หลังกระแส #ย้ายประเทศกันเถอะ

culture

sexual consent หรือ ‘ความยินยอมพร้อมใจในการมีเพศสัมพันธ์’ เป็นประเด็นที่มีดราม่าอยู่แทบจะตลอดเวลา และในการถกเถียงแต่ละครั้งก็สะท้อนชัดเจนว่าคนในสังคมยังมีเส้นแบ่งที่แตกต่างกันไม่น้อยระหว่างการยินยอมพร้อมใจกับไม่ยินยอมพร้อมใจที่จะมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงยังมีอีกหลายคำถามที่แม้แต่ระหว่างคนที่กำลังจะมีเซ็กส์กันก็ยังเห็นไม่ตรงกัน ขณะที่การถกเถียงเกิดขึ้นแล้วดับไป เซ็กส์ที่ปราศจากความยินยอมพร้อมใจก็ยังเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะด้วยความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน มายาคติส่วนบุคคล หรือเหตุปัจจัยอื่นๆ Rocket Media Lab จึงทำแบบสอบถามขึ้นเพื่อสำรวจว่าบุคคลทั่วไปมีความคิดเห็นหรือความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไรบ้าง เพื่อนำไปสู่การเปิดพื้นที่พูดคุยเกี่ยวกับ sexual consent และประเด็นแวดล้อมให้กว้างขวางขึ้น จากการเผยแพร่แบบสอบถามทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์-16 มีนาคม...

database

เดือนมกราคมปี 2021 ถือได้ว่าเป็นการครบรอบ 1 ปีที่ประเทศไทยยังต้องต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 Rocket Media Lab ได้จัดทำข้อมูลประเด็นดราม่าโควิด-19 ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดีย ในตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา (จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2021) เพื่อทำให้เห็นภาพรวมของการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมในเรื่องโควิด-19 ของไทยว่าแท้ที่จริงแล้ว การจัดการวิกฤตในครั้งนี้ ประเทศไทยในฐานะที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก แต่ก็ยังมิวายเกิดดราม่ารายวันนั้น ดราม่าที่เกิดขึ้นเป็นเพราะสิ่งใด เกิดจากประเด็นใด...

culture

ปัจจุบันใน 196 ประเทศทั่วโลก มี 44 ประเทศที่ยังมีกษัตริย์ หรือคิดเป็น 22% โดย 13 ประเทศอยู่ในเอเชีย 12 ประเทศอยู่ในยุโรป 10 ประเทศอยู่ในอเมริกาเหนือ 6 ประเทศอยู่ในโอเชียเนีย และ 3 ประเทศอยู่ในแอฟริกา จากการสำรวจพิธีการมอบปริญญาบัตรในประเทศที่มีกษัตริย์ พบว่า ประเทศที่สถาบันกษัตริย์/ราชวงศ์ เกี่ยวข้องโดยตรงกับพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมี...

culture

สำรวจประเทศที่มีกษัตริย์ เขารับปริญญากันยังไง พบไทยเข้มงวดกับการแต่งกายมากที่สุด ส่วนประเทศมุสลิมในแถบตะวันออกกลาง แม้ต้องสวมครุยหรือฮิญาบ แต่สามารถแต่งหน้า ทำผม สวมเครื่องประดับได้ค่อนข้างเสรี และสามารถพกโทรศัพท์มือถือเข้างานได้ แถมญาติยังเข้าได้ด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใกล้เคียง อย่างมาเลเซีย บรูไน และภูฏาน ยังพบว่า มาเลเซียและบรูไน ที่กษัตริย์เสด็จด้วยพระองค์เอง ผู้เข้ารับปริญญาก็สามารถแต่งหน้า ทำผม สวมเครื่องประดับได้ค่อนข้างเสรีและสามารถพกโทรศัพท์มือถือเข้างานได้ แถมญาติยังเข้าได้ด้วย  ส่วนภูฏาน มีความใกล้เคียงกับประเทศไทยมากที่สุด คือ...

environment

จากปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในทุกๆ ปี เราจึงลองหาคำตอบว่าสำหรับคนกรุงเทพฯ ที่ได้สูดฝุ่นเข้าไปในแต่ละวัน เมื่อลองเทียบกับปริมาณการสูบบุหรี่แล้วจะได้จำนวนเท่าไร โดยค่าฝุ่นที่ยกมานี้ อ้างอิงจากเว็บไซต์ The World Air Quality Index Project ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และได้นำมาเปรียบเทียบกับปริมาณการสูบบุหรี่ตามทฤษฎีของ Dr. Richard A. Muller...

politics

แม้ว่าโลกจะรู้จักโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในช่วงเดือนธันวาคม 2019 สำหรับในประเทศไทยเอง เริ่มมีการตื่นตัวในเรื่องโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในช่วงเดือนมกราคม 2020 ก่อนที่องค์การอนามัยโรคจะประกาศให้โรคโควิด-19 ที่เกิดจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้เป็นการระบาดใหญ่ (Pandemic) ในเดือนมีนาคม 2020 ในเดือนมกราคมปีนี้ (2021) จึงถือได้ว่าเป็นการครบรอบ 1 ปีที่ประเทศไทยยังต้องต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 Rocket Media Lab ซึ่งทำงานด้านข้อมูลเพื่อการสื่อสารมวลชน ได้จัดทำข้อมูลประเด็นดราม่าโควิด-19...

More Posts